Löpande bokföring Norrköping

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring är en metod för att löpande registrera och dokumentera företagets ekonomiska transaktioner. Vilket betyder att alla inkomster och utgifter registreras på ett systematiskt sätt, oftast i ett bokföringsprogram eller på papper. Vi på JWK stödjer båda delarna, men ser stora fördelar med digital löpande bokföring. Exempelvis tidsvinst, samt lättare att kunna gå tillbaka när man vill.

Löpande bokföring är en vital del för att kunna ta beslut, eller framförallt rätt beslut för företagets framtid. Gör man detta rätt, vet man hur mycket pengar företaget faktiskt har, vart pengar går och hur man bör använda sina resurser.

Vilka hjälper vi med löpande bokföring?

Behöver ni en löpande bokföring och har ert företag i Norrköping? Vi är en bokföringsbyrå som finns i Norrköping och kan erbjuda löpande bokföring för företag, handelsbolag, aktiebolag, bostadsrättsföreningar och större firmor. Om ni behöver få löpande bokföring för alla affärshändelser som sker i bolaget kan vi hjälpa er med det.

löpande bokföring norrköping

Vi på JWK Redovisning & Skatterådgivning är erfarna ekonomer som kan upprätta bokföring som är upprättad efter alla regler och bestämmelser angående bokföring enligt Skatteverket. Alla som äger ett företag måste hålla sig med bokföring. En löpande bokföring innebär att ni har bokfört alla affärshändelser fram till det datum som antingen ni själva har bestämt eller som någon myndighet har bestämt åt er. Huvudregeln är den att alla företag ska ha egen bokföring, men i vissa fall får man ha en gemensam bokföring för all verksamhet som man har i ett företag.

Detta kan vi hjälpa er med i Norrköping!

Kontakta oss.

Vi är nyfikna på att höra mer om dig och din verksamhet. Slå oss en pling eller kontakta oss här, så hör vi av oss inom kort.  Löpande bokföring i registreringsordning

  Med en löpande bokföring menas att företaget bokför affärshändelserna i den ordning som posterna registreras och varje affärshändelse ska bokföras i en bokföringspost. Om ni har flera affärshändelser som sker samtidigt kan vi även bokföra dem som registreringsordning eller i systematisk bokföring.
  “Inom den systematiska ordningen ska registreringsordningen framgå för varje sorteringsbegrepp, t.ex. varje enskilt konto. Men använder företaget flera verifikationsnummerserier ska registreringsordningen framgå inom varje enskild serie”, skriver Bokföringsnämnden i sin vägledning för företagens löpande bokföringar.

  Sidoordnad bokföring

  Vad är en sidoordnad bokföring?

  Jo Lag (2006:874) förklarar det om företagens löpande bokföringar att:
  “Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick”.

  En sidoordnad bokföring kan behövas för att få en överblick över förhållandet som enskilda leverantörer och kunder har eller över löner, lagertillgångar eller anläggningstillgångar. Allt detta kan vi förklara om det är så att du vill eller behöver det.

  få hjälp med löpande bokföring i Norrköping

  Hjälp med löpande bokföring i Norrköping

  JWK Redovisning & Skatterådgivning har funnit i över 30 år och vi som arbetar här har mer än 10 års erfarenhet av bokföring. Förutom att vi har utbildning som ekonomer har vi även genomgått en vidareutbildning och gör det regelbundet varje år. Det är mycket som händer på detta område. Bland annat går digitaliseringen snabbt, och det kommer nya produkter som underlättar arbetet med bokföring.

  Vi erbjuder kvalitet med vår bokföring, samt att vi kan erbjuda flera tjänster såsom:

  • Löpande bokföring
  • Skattedeklarationer
  • Månadsrapporter
  • Årsbokslut
  • Deklarationer
  • Årsredovisningar
  • Bokslutsrapporter
  • Kassaflödesanalyser

  Så om du behöver något av detta kan vi hjälpa dig med dessa tjänster. Funderar du på om du behöver hjälp med din bokföring? Vi kan bjuda på 30 minuters kostnadsfritt möte då du kan ställa dina frågor om bokföring till oss på vår bokföringsbyrå i Norrköping. Då kan vi också berätta mer om hur vi kan hjälpa ert företag