GDPR-Policy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi följer reglerna i EU:s dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) samt den svenska lagstiftningen som har anknytning till GDPR.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Som redovisningsbyrå har vi två roller gentemot våra kunder i GDPR-sammanhang.

Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som vi lagrar i samband med utövandet av vårt uppdrag för dig.

Vi är personuppgiftsbiträden i förhållande till dig som är kund hos oss för de uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina anställda, kunder, leverantörer etc.

Samt gentemot våra anställda är vi personuppgiftsansvariga.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i följande sammanhang:

  • Utskick av nyhetsbrev
  • Inför och under ett anställningsförhållande
  • Inför och under ett uppdragsförhållande
  • I samband med avtalsupprättande där du är en part
  • Om du är leverantör till JWK

Registrering av personuppgifter

I samband med vårt uppdragsutövande registrerar vi personuppgifter som vi erhåller från dig om dig och dina anställda som t ex namn, personnr , tel nr, mail etc.

I det fall vi måste registrera känslig information som kan innehålla uppgifter om ras, etniskt ursprung, religion, filosofisk syn, politisk åsikt, hälsa eller sexualliv så skyddar vi särskilt dessa uppgifter.

I det fall vi registrerar personuppgifter för din räkning ansvarar du själv för att du har tillstånd från berörd personal i ditt företag för att låta oss registrera uppgifter som kan anses vara känsliga.

För utskick av nyhetsbrev registrerar vi namn och e-postadress.

Vår hemsida använder sig av cookies för statistikändamål, men vi lagrar inga personuppgifter från dina besök.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

När du eller ditt företag är kund till oss använder vi de personuppgifter du lämnar och som vi behöver för uppdraget i vårt kundregister och byråstödsprogram. JWK använder uppgifterna för att kunna utföra de uppdrag du beställer av oss enligt vår uppdragsöverenskommelse.

JWK använder också din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information till dig. Du kan själv när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du söker arbete hos oss, eller arbetar hos oss, använder vi personuppgifter du lämnar till oss för att pröva, inleda eller sköta din anställning.

Utlämning av personuppgifter

JWK lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående utan ditt skriftliga tillstånd, förutom när vi har lagstadgad skyldighet till det.

JWK lämnar inte heller ut personuppgifter utanför Sverige, utom om vi har ett uppdrag för dig som kräver det, t.ex. för att du har ett utländskt företag eller bor i utlandet.

Lagring av personuppgifter

Uppgifter som ingått i vårt uppdragsförhållande lagras i 7 år därefter sker automatisk arkivering, personuppgifter som krävs för vårt dagliga arbete lagras så länge som du är kund eller anställd.

Varje år sker en inventering av lagrade personuppgifter, om vi kan radera uppgifter utan att det strider mot vårt uppdrag så gör vi det.

Personuppgifter för utskick av nyhetsbrev och information sparas tills du eller vi avregistrerar namn och e-postadress från utskick.

Registerutdrag

Du får en gång per år begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Det är kostnadsfritt men måste ske skriftligt

Rättelser

Du har rätt att begära ändring av uppgifter hos oss som du anser är felaktiga. En sådan ändring begärs skriftligt, se nedan för kontakt.

Du kan alltid vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vårt sätt att hantera dina uppgifter.

SÄKERHET

Endast de personer som behöver tillgång, för att JWK ska kunna fullgöra sitt uppdrag för dig som kund, har åtkomst till personuppgifterna.

JWK arbetar ständigt för att förbättra och öka säkerheten kring dina uppgifter. Vi har idag vidtagit alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

För det fall en uppgift skulle komma i orätta händer så har vi en rutin för anmälan till Datainspektionen och vi kommer att meddela dig om det inträffade.

Vi ber dig observera att känsliga uppgifter måste sändas via någon form av krypterad säkerhetslösning. Vi kan inte ta emot information om sjukskrivningar, facktillhörighet etc via okrypterad mail. Kontakta din handläggare för bästa lösningen för dig och ditt företag.