Vi gör gott i samhället.

JWK vill göra skillnad i samhället. Det gör vi bland annat genom att hjälpa företagare med invandrarbakgrund att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Men också genom att stötta föreningar och verksamheter som försöker skapa en bättre framtid. Alla våra kontor sponsrar en lokal verksamhet med pengar och tid.

”Min pappa hade ett enormt patos”

JWKs VD Mikael Wiklund berättar om företagets sociala engagemang:

”Min pappa Jan Wiklund, som grundade JWK, var starkt engagerad i samhällsfrågor. Under hela min uppväxt var han och min mamma scouter. Varje jul fick jag och mamma sköta hela julplaneringen eftersom han var ute och sålde julgranar för scouternas räkning. När han började med sin egen firma startade det med Syrianska Scoutkåren i Norsborg. Han var även revisor i Syrianska FC i många år och i otaliga andra föreningar. Han sponsrade föreningar och välgörande ändamål och sa aldrig nej till att hjälpa någon – vare sig de hade pengar eller inte.”

Jan Wiklund minnesfond

Efter Jan Wiklunds bortgång startades en minnesfond i hans namn. Fonden stödjer social ungdomsverksamhet och annan verksamhet som främjar ungdomars integration, utbildning, idrott och kulturutbyte.

Socialt Engagemang
Socialt Engagemang

Exempel på föreningar som vi stödjer

Vi stöttar årligen föreningar och verksamheter på en övergripande nivå.

A Demand For Action JWK

A Demand For Action (ADFA)

En humanitär hjälporganisation som arbetar med mänskliga rättigheter, bistånd och opinionsbildning i konfliktområden. Verksamheten är ideell och finansieringen kommer helt och hållet från privata givare och företag.

Giving People

Giving People

En hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige. De hjälper barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet med t ex mat och andra viktiga förnödenheter samt påverkar även samhället och politiken genom att belysa frågan.

RNS

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

En ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. De sprider kunskap och ger röst åt alla som vill motverka narkotika. Med projektet Narkotikafri Skola stöttar de skolor i drogförebyggande arbete.

Södertälje Sportklubb (SSK)

Sedan 1902 har klubben verkat för att få Södertäljes medborgare i rörelse i en mängd olika idrotter. Som lokal aktör förstärker de Södertäljes varumärke och är starkt bidragande till samhällets utveckling och välmående. Totalt är cirka 600 barn, ungdomar och seniorer aktiva i föreningen.

Bättre Ungdom JWK

Bättre Ungdom

En ideell förening som arbetar för ungdomar i Södertälje som lever i utsatthet eller utanförskap. De samarbetar med kommunala myndigheter och andra ideella föreningar och fungerar som ett dagligt stöd för ungdomar i deras skolgång och på fritiden.